Sankt Clemens kyrkas målningar

Aposteln Petrus ger nycklarna till Clemens,

 

Peterskyrkan i Rom

Jesus ger himmelrikets nycklar till Petrus

De fyra vindarna

Dessa kalkmålningar är gjorda av Gisela Trapp och återfinns i det gamla vapenhuset i Sankt Clemens kyrka i Helsingborg. 1923 donerade hon, tillsammans med systern Carola Henckel, mark till uppförandet av en katolsk kyrka i Helsingborg. Hennes mor, Ida Henckel, donerade en del av medlen för kyrkans byggnation. Gisela stod även för de konstnärliga utsmyckningarna i kyrkan.