Trons År

I Sankt Clemens församling i Helsingborg kommer under hösten 2012 och våren 2012

fader Fermin Landa hålla en kurs i Apologetik.

”Är det förnuftigt att tro?”

”Är det förnuftigt att vara katolik?”

Materialet til kursen är ”Till den kristna trons försvar, Förnuftiga svar på trons grundläggande frågor”. av Peter KRafft @Ronald Tacelli. Catholica förlag

Kursen börjar med Introduktion om Apologetikens natur,styrka och bregränsningar.

Tro och förnuft.

Kursen startar den 20 september för att sedan hällas 1:a och 3:e torsdagen i månaden

kl 18:30-20

Anmälan kan göras till e-post: helsignborg@katolskakyrkan.se

eller fermin.landa@katolskakyrkan.se

Kursen är också öppen för ickekatoliker, som funderar på att konvertera eller är nyfikna på den katolska tron