Konsulinnan Gisela Trapp

 

1958, den 2 maj avled Konsulinnan Gisela Trapp, 85 år gammal.

Hon avled av en hjärnblödning i sitt hem i Arild. Tidigare på dagen hade hon arbetat i sin trädgård några timmar, något hon hade för vana och sedan kanske målat i sin ateljé.

Konsulinnan Gisela Trapp var under hela sitt liv en mycket tillbakadragen privat människa, mycket ödmjuk.

Hon föddes 18 april 1873, som dotter till konsul Carl Henckel.

Redan vid 17 års ålder belv hon antagen som elev vid Konstakademien i Stockholm.

Då föräldrarna ville ha ´henne på närmre håll sändes hon istället till konservatoriet i Köpenhamn..

Som konstnär hade hon några vernissager, en i Helsingborg 1919 och en i Lund 1921.

Gisela Trapp gifte sig med Konsul Oscar Trapp 1903. 1916 avled Oscar Trapp.

Under första världskriget konverterade Gisela till katolicismen i Köpenhamn.

Gisela Trapps begravning skedde i stillhet i Sankt Clemens kyrka. Hon hade uttryckt sin önskan att det inte skulle flaggas från stadens offentliga byggnader, inga blommor eller tal fick förekomma vid jordfästningen. Ärkesbiskop Müller hade rest från Bayern för att övervaka jordfästningsakten. Kyrkoherde Theeuwes tolkade Kyrkans och församlingens stora tacksamhet. Dagarna före jordfästningen vilade hennes stoft i St.Arilds katolska kapell. Där hade hon målat en lovsång till sin Herre

” Lovad är Du Herre, som skådar över avgrunder

och tronar över Kerubim.-

Lovad är Du Herre, i himlarnas valv

och välsignad i evighet, Halleluja!”

Gisela Trapp ligger begravd tillsammans med sin make Konsul Oscar Trapp på Donationskyrkogården i Helsingborg