En sagolik skola-

På Valdemarsudde visas fram till den 21  maj en utställning om folkskolan som fyller 175 år. Här deltar Gisela Henckel-Trapp med en illustration till tidskriften Jultomten 1922.

Illustrationen visar Erik den Heliges fana.

Det är Lärarstiftelsen som skapat en vandringsutställning ”En sagolik skola”
https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning/2017/en-sagolik-skola-folkskolan-175-ar/

I samband med En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också en fortbildningsdag för bildlärare, temakvällar, föreläsningar, dramatiseringar och debatter med Sveriges mest tongivande debattörer om bilden och konstens roll i dagens och morgondagens skola. 

Turnéplan 
2017
Prins Eugens Waldemarsudde – 11 mars – 21 maj
Kalmar läns museum – 3 juni – 8 oktober
Regionmuseet Kristianstad – 22 oktober – 14 januari
2018
Malmö museer – 27 januari – 22 april
Västerbottens museum, Umeå – 6 maj – 26 augusti
Dalarnas museum, Falun – 8 september – 2 december
Värmlands museum, Karlstad – 15 december – 24 mars 2019
2019
Jämtli, Östersund – 7 april – 25 augusti

I samband med En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också en fortbildningsdag för bildlärare, temakvällar, föreläsningar, dramatiseringar och debatter med Sveriges mest tongivande debattörer om bilden och konstens roll i dagens och morgondagens skola.