Giselas familj

 

 

Gisela och Ida Henckel

Giselas far, Carl Henckel, var affärsman och hade flera kommunala uppdrag.I Hamndirektionen satt han som ledamot och i Handels och Sjöfartsnämnden likaså som ledamot.  Han var dessutom skeppsredare och hade andelar i 14 fartyg, samt en av grundarna till Helsingsborgs varv. P.g.a detta utsågs han till  portugisisk konsul. Giselas mor var Ida Henckel- Hennes  far var stadsfiskal Johan Peter Rosenberg. Carl och Ida gifte sig 1865 och fick tre döttrar: Carola Fredrika Catarina, Siri Ida Elisabeth och Emmy Gisela Charlotta.

Den ende sonen som föddes året efter Gisela, dog vid ett års ålder.

Familjen var bosatt i kvarteret Monitor vid Norra Strandgatan. Detta kvarter låg norr om Rådhuset, vid nuvarande Drottninggatan 14,16,18. Carl Henckel dog 1898. Ida Henckel står sedan i Adresskatalogen som enkefru och konsulinna,med bostad på
N. Trädgårdsgatan 19

Gisela gifter sig med Oscar Trapp 1902. 1907 bor Ida på Stortorget 17.
1910 bor Ida och Carola Henckel på Järnvägsgatan 3. Ida Henckel avlider  1937 och Carola Henckel bor troligen kvar på Järnvägsgatan till sin död 1951

 

Carl Henckel med döttrarna

Systrarna var alla tre duktiga i teckning och målning, men det var Gisela som hade verklig konstnärlig talang. Att kunna teckna och måla hörde till den tidens uppfostran av döttrar till
välbärgade familjer som familjen Henckel. Carl Henckel var en mycket förmögen man.