Thomas Becket

 

 

I Lyngsjö kyrka i Skåne finns en dopfunt från 1100-talet som visar mordet på Thomas Becket, ärkebiskop i Canterbury.

Motivet är unikt i norden.

Thomas Becket var cisterciensermunk som blev ärkebiskop och sedan kom i konflikt med kung Henrik II. Fyra av kungens män dödade honom i katedralen den 29 december 1170 när Thomas var på väg för att fira vesper.

Nyheten om detta mord spreds snabbt över Europa och Thomas blev kanoniserad redan 1173 av påven Alexander III. Hans kvarlevor togs bort från katedralen och brändes  när Henrik VIII brutit med Påven och blivit kyrkans överhuvud.