Aposteln Matteus

Matteus, apostel och evangelist, är Jesu vittne som berättar för  oss om den oerhörda kraft som kan kasta omkull alla våra föreställningar och helt förvandla våra liv.

”Och när Jesus gick vidare därifrån, såg han en man som hette Matteus, sitta vid tullen.

Och han sade till honom: Följ mig.

Då stod han upp och följde honom”      Matt 9:9

Målningen av Caravaggio, ”Matteus kallelse” finns i Rom i San Luigi dei Francesi. Målningen är från slutet av 1500-talet.

Vem som är Matteus på målningen finns det olika uppfattningar om.

Kanske mannen vars ansikte befinner sig i ljuset, eller mannen som inte märkt något utan sitter och räknar sina pengar. Männen runt har alla kommit för att betala tullavgifterna.

Läs mer om detta genom att klicka på nedanstående länk.

http://sv.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=617025

Sankta Magnhild av Fulltofta- Skånes enda kvinnliga helgon?

Sankta Magnhild

Sankta Magnhild

Gisela Trapp har i Arilds Katolska Kapell målat Sankta Magnhild av Fulltofta.

Magnhild levde på 1200-talet i Skåne, hon var känd för sina barmhärtighetsgärningar mot föräldralösa barn, sjuka, fattiga och gamla.

Av någon anledning mördades hon av sin svärdotter.

När man skulle bära hennes kista från Benarp till Fulltofta kyrka, stannade man och vilade vid Hästhaga, 2 km från kyrkan. Här sprang en källa upp som kan beses än idag.

På platsen finns en sten där hennes historia berättas.

Om man fortsätter till Fulltofta kyrka, byggd på 1100-talet finner man inne i kyrkan, glasfönster av Hugo Gehlin som berättar hennes historia.

Där ses hon undervisa barn, vårda sjuka, med helgongloria och träffad av en pil.

Hennes gravsten fanns kvar till 1700-talet, sedan försvann den.

På 1200-talet skedde flera under vid hennes grav som blev välbesökt och det hölls även mässor där. I slutet på 1300-talet hade spelare och sångare börjat med dryckenskap och annat otyg vid hennes grav.

Det beslöts att hennes kvarlevor skulle flyttas till Lunds Domkyrka. Kanske liggger hon begravd i närheten av  sin beskyddare Andreas Sunesen

Magnhild blev aldrig regelrätt helgonförklarad men hon anses ha haft helgonliknande status.

För er som vill läsa mer kommer här en länk där jag hittat ovanstående information

www.magnhild.gamlakort.se

 

 

 

Trons År

I Sankt Clemens församling i Helsingborg kommer under hösten 2012 och våren 2012

fader Fermin Landa hålla en kurs i Apologetik.

”Är det förnuftigt att tro?”

”Är det förnuftigt att vara katolik?”

Materialet til kursen är ”Till den kristna trons försvar, Förnuftiga svar på trons grundläggande frågor”. av Peter KRafft @Ronald Tacelli. Catholica förlag

Kursen börjar med Introduktion om Apologetikens natur,styrka och bregränsningar.

Tro och förnuft.

Kursen startar den 20 september för att sedan hällas 1:a och 3:e torsdagen i månaden

kl 18:30-20

Anmälan kan göras till e-post: helsignborg@katolskakyrkan.se

eller fermin.landa@katolskakyrkan.se

Kursen är också öppen för ickekatoliker, som funderar på att konvertera eller är nyfikna på den katolska tron

 

Fler mässor i Arild

Nästa vecka, kommer det att firas mässa i Arild, följande dagar.

Tisdagen den 18, Onsdagen den 19, Torsdagen den 20, Fredagen 21

Kl 17:00

På lördagen den 22,  firas mässa med predikan:  kl 17:00

Det är broder Jonas från Tågarp som kommer och firar mässorna med oss

Välkomna!

Kateketmöte i Arild

Idag har Sankt Clemens kateketer haft sin traditionella träff innan Intensivundervisningen för barn startar upp.

Fantastiskt väder, ett speciellt lugn infinner sig när man är i Arild, egendomen som ägdes av Oscar och Gisela Trapp  och som idag församlingen äger.

Vi firade mässa i kapellet och därefter åt vi gott.

I den lilla trädgården, dignade äppelträden med frukt.