Johannes Döparen

Målning av Gisela Trapp ”Johannes Döparen”

På målningen ses Johannes Döparen, runt hans högra arm är virat ett band med texten ”Ecce Agnus Dei” och i hans vänstra hand en gyllene kula med lammet och korsest.

Bakom honom syns Öresund, och enligt min mening ”Johannes Baptista”, en av de främsta gotiska kyrkorna i Skåne, som låg i Landskrona och revs på 1780-talet.

Kyrkan var nästan lika stor som Lunds Domkyrka.

Landskrona grundades av Erik av Pommern, 1413. Han grundade också ett manligt Karmeliterkloster som försvann i samband med reformationen.

Under honom står AD   1484

Så om någon har en idé eller tanke om detta årtal, skriv gärna om detta.

Erik av Pommern dog 1459, kanske kyrkan var klar 1484, eller föreställer bilden en annan stad?

 

 

 

 

Rom


Gisela Trapp besökte tillsammans med sin make Oscar Trapp den eviga staden Rom.
I Arilds kapell,har hon målat den första Peterskyrkan, den fornkristna basilikan som uppfördes under Konstantins den stores tid på 300-talet. I mitten av 1400-talet var den så förfallen att man beslöt att riva den och ersätta den nuvarande med början 1506.
Det finns delar av den gamla basilikan kvar, bl,a en pelare som återfinns till höger innan Pièta.
Stenen som Karl den Store knäböjde på när han kröntes till Kejsare, juldagen år 800
finner man precis när man kommit in i kyrkan, ungefär i mitten. En rund svart sten.
Den Peterskyrka som den heliga Birgitta, Barbara Brahe och Drottning Dorotea besökte
har Gisela Trapp avbildat, hon har målat al secco. Det betyder att hon målat på torr puts.
Sixtinska kapellet är målat al fresco, alltså på våt puts. Detta blir mer hållbart

Barbara Brahe


Barbara Brahe levde på 1400-talet och hon var en av det danska rikets förnämsta damer. Hon blev änka 1461 efter riksrådet Stig Olufsen Krognos till Bollerup och Krapperup.Hon styrde under den tid hennes son var minderårig, över familjens ägor som sträckte sig runt Kullabygden och på Österlen. 1475 gjorde hon en pilgrimsresa till Rom där hon mottogs av påven Sixtus IV och överlämnade en böneskrift.
Denna händelse har Gisela Trapp avbildat i det lilla katolska kapellet i Arild.

 

Konstnärer i Arild

Målning från Arild, av Gisela Trapp

Arild, av Gisela Trapp

Arild var en av de platser där friluftsmåleriet startade i Sverige. Ett särskilt vackert ljus, himmel och hav och idyllisk natur. I mitten av1800-talet var man intresserad av naturen och nationalromantik. Kullabygden var en utmärkt plats med vild natur och pittoresk bebyggelse.

De flesta konstnärer som kom till Arild hade varit i Paris.

Gustav Cederström, som målade Karl XII:s likfärd han skrev i ”Minnen” :

”Man bodde i Arild ganska snyggt hos kaptener och fiskare samt spisade i den lilla krogen som hölls av ställets celebritet mor Cilla, känd af hög och låg, från kung Oscar och nedåt”

Andra konstnärer var Herman Österlund, Anton Dorph, den danske målaren P.S.Kröyer, Gustav Rydberg, Nils Kreuger, Isaac Grünewald, Prins Eugen m.fl.

Gisela Trapp var starkt påverkad av de målare som vistades i Arild, när hon i sin ungdom målade naturmotiv.

Arild, av Gisela Trapp

Arild, av Gisela Trapp

Sankt Eskil

Den 12 juni var det Sankt Eskils dag. Ett svenskt helgon och Södermanslands skyddshelgon. Eskil lär ha lämnat England tillsammans med Sigfrid i slutet på 1000-talet för att missionera i Sverige, där kung Inge den äldre regerade.

Kung Inge fördrevs och BlotSven styrde. Han införde de gamla hedniska traditionerna. Vid en Blotfest ställde sig Eskil upp och höll en straffpredikan och bad om ett under.

En våldsam snö och hagelstorm förstörde offeraltaret. I vrede stenade man Eskil.

Vid hans hem i Tuna rann en källa upp. Orten kallades därefter för Eskiltuna.

Sankt Eskil framställs som biskop med mitra och ahns attribut är tre stenar

Gisela Trapp har målat Sankt Eskil.

Sankt Antonius av Padova

Idag firas Sankt Antonius av Padova, det mest avhållna helgonet i världen.

I Padova finns Sant Antonius basilika.

Den skymtar i bakgrunden. I Padova finns målningar av Giotto, ett universitet som grundades 1222, ett av världens äldsta universitet, med idag 13 fakulteter.

Kända personer som studerat eller undervisat är Gallilei och Kopernikus.

Botaniska Trädgården ”Orto Botanico” är med på Unescos världsarvslista

Giotto, målare, skulptur och arkitekt, har målat fresker i Santa Maria dell’Arena i Padova.

En omtyckt bön till Sankt Antonius av Padova

Helige Antonius, du är ett av de omtänksammaste av alla helgon, din brinnande kärlek till Gud, din upphöjda dygd, och din stora barmhärtighet mot allt skapat, gjorde dig värdig här på jorden att äga upphöjda, mirakulösa krafter. Mirakler väntade på ditt ord, och det ordet var du alltid redo att uttala så fort någon i nöd bad dig om det. Den ängsliga bönen från en bitter prövad riktades aldrig förgäves till dig. Till de sjuka gav du hälsan tillbaka, du återfann det som var förlorat. De av sorg drabbade blev föremål för din ömma medkänsla – även de döda återgav du livet när det sårade hjärtat ropade till dig ur djupet av sin ångest. Ingenting var omöjligt för dig på jorden, utom att inte ha medlidande med dem som lider av sorg och smärta. Uppmuntrad av denna tanke och övertygad om din mäktiga förbön, böjer jag här knä inför din heliga bild, och med förtröstan bönfaller jag dig att hjälpa mig med (nämn böneintention). Kanske krävs det ett mirakel för att bönhöra mig. Men även om det skulle behövas, är inte du miraklernas Helgon, du som på jorden endast behövde tala och de mäktigaste under skedde? Milde och älskade Helige Antonius, du vilkens hjärta var full av mänskligt deltagande, viska min bön i Jesusbarnets öra, Han som älskade att bäras i din famn. Ett ord från dig och min bön blir hörd. Uttala detta ord och mitt tacksamma hjärta kommer alltid att tillhöra dig. Amen.