Att komma hem är att vara kristen

”Liknelsen om den förlorade sonen

11Han sade: ”En man hade två söner.  12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem.  13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar.  14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd.  15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.  16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något.  17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl.  18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.  19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’  20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom.  21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’  22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter.  23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest.  24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.

25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans.  26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på.  27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’  28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta,  29men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner.  30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’  31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.  32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

Ur Bibel 2000.

Läs gärna ”Att komma hem” av Henri Nouwen, 1992,   Libris förlag 2007

 

Konsulinnan Gisela Trapp

 

1958, den 2 maj avled Konsulinnan Gisela Trapp, 85 år gammal.

Hon avled av en hjärnblödning i sitt hem i Arild. Tidigare på dagen hade hon arbetat i sin trädgård några timmar, något hon hade för vana och sedan kanske målat i sin ateljé.

Konsulinnan Gisela Trapp var under hela sitt liv en mycket tillbakadragen privat människa, mycket ödmjuk.

Hon föddes 18 april 1873, som dotter till konsul Carl Henckel.

Redan vid 17 års ålder belv hon antagen som elev vid Konstakademien i Stockholm.

Då föräldrarna ville ha ´henne på närmre håll sändes hon istället till konservatoriet i Köpenhamn..

Som konstnär hade hon några vernissager, en i Helsingborg 1919 och en i Lund 1921.

Gisela Trapp gifte sig med Konsul Oscar Trapp 1903. 1916 avled Oscar Trapp.

Under första världskriget konverterade Gisela till katolicismen i Köpenhamn.

Gisela Trapps begravning skedde i stillhet i Sankt Clemens kyrka. Hon hade uttryckt sin önskan att det inte skulle flaggas från stadens offentliga byggnader, inga blommor eller tal fick förekomma vid jordfästningen. Ärkesbiskop Müller hade rest från Bayern för att övervaka jordfästningsakten. Kyrkoherde Theeuwes tolkade Kyrkans och församlingens stora tacksamhet. Dagarna före jordfästningen vilade hennes stoft i St.Arilds katolska kapell. Där hade hon målat en lovsång till sin Herre

” Lovad är Du Herre, som skådar över avgrunder

och tronar över Kerubim.-

Lovad är Du Herre, i himlarnas valv

och välsignad i evighet, Halleluja!”

Gisela Trapp ligger begravd tillsammans med sin make Konsul Oscar Trapp på Donationskyrkogården i Helsingborg