Alla själars dag

Firandet av Alla själars dag går tillbaka till medeltiden och klostret i Cluny.
Tidigt i kyrkans historia skrev de kristna ner namnen på sina avlidna i ditpyker, en sorts anteckningsbok. På 500-talet införde Benediktinerorden en minnesdag för de avlidna som firades i samband med pingsten.
På 900-talet instiftade troligen abbot Odo i klostret i Cluny, dagen .

Odo de Cluny var en fransk benediktinermunk, musikteoretiker, kompositör och körledare i klostret.Han har skrivit tolv antifoner till ära för den helige Martin. Tidigare har man tillskrivit honom tre musikteoretiska verk om tonintervall,tonskalor,monokord och orgelpipor. (Wikipedia).

Giselas familj

 

 

Gisela och Ida Henckel

Giselas far, Carl Henckel, var affärsman och hade flera kommunala uppdrag.I Hamndirektionen satt han som ledamot och i Handels och Sjöfartsnämnden likaså som ledamot.  Han var dessutom skeppsredare och hade andelar i 14 fartyg, samt en av grundarna till Helsingsborgs varv. P.g.a detta utsågs han till  portugisisk konsul. Giselas mor var Ida Henckel- Hennes  far var stadsfiskal Johan Peter Rosenberg. Carl och Ida gifte sig 1865 och fick tre döttrar: Carola Fredrika Catarina, Siri Ida Elisabeth och Emmy Gisela Charlotta.

Den ende sonen som föddes året efter Gisela, dog vid ett års ålder.

Familjen var bosatt i kvarteret Monitor vid Norra Strandgatan. Detta kvarter låg norr om Rådhuset, vid nuvarande Drottninggatan 14,16,18. Carl Henckel dog 1898. Ida Henckel står sedan i Adresskatalogen som enkefru och konsulinna,med bostad på
N. Trädgårdsgatan 19

Gisela gifter sig med Oscar Trapp 1902. 1907 bor Ida på Stortorget 17.
1910 bor Ida och Carola Henckel på Järnvägsgatan 3. Ida Henckel avlider  1937 och Carola Henckel bor troligen kvar på Järnvägsgatan till sin död 1951

 

Carl Henckel med döttrarna

Systrarna var alla tre duktiga i teckning och målning, men det var Gisela som hade verklig konstnärlig talang. Att kunna teckna och måla hörde till den tidens uppfostran av döttrar till
välbärgade familjer som familjen Henckel. Carl Henckel var en mycket förmögen man.

 

 

Sankt Clemens församling i Helsingborg

Den 19 augusti 1928 invigdes Sankt Clemens katolska kyrka i Helsingborg.Efter en regning sommar kom en mycket vacker dag, just när kyrkan skulle invigas. Helsingborgs förste kyrkoherde var Monsignore Assarsson som assisterades bl.a.  av biskop Müller.

1927 fanns bara 7 katolska kyrkor i Sverige, och landet var indelat i 9 församlingar.

Idag finns det 43 församlingar.

Den 25 november fick församlingen en kyrkklocka av konsul Wache i Malmö, en av församlingens välgörare.

Gisela Trapp, som gjorde allt detta möjligt skulle strax påbörja dekoreringen av kyrkorummet. De flesta av dessa målningar kalkades över vid en renovering på 1960-talet.

Här syns några målningar som ännu finns kvar i kyrkans f.d. vapenhus.

Sankta Magnhild av Fulltofta- Skånes enda kvinnliga helgon?

Sankta Magnhild

Sankta Magnhild

Gisela Trapp har i Arilds Katolska Kapell målat Sankta Magnhild av Fulltofta.

Magnhild levde på 1200-talet i Skåne, hon var känd för sina barmhärtighetsgärningar mot föräldralösa barn, sjuka, fattiga och gamla.

Av någon anledning mördades hon av sin svärdotter.

När man skulle bära hennes kista från Benarp till Fulltofta kyrka, stannade man och vilade vid Hästhaga, 2 km från kyrkan. Här sprang en källa upp som kan beses än idag.

På platsen finns en sten där hennes historia berättas.

Om man fortsätter till Fulltofta kyrka, byggd på 1100-talet finner man inne i kyrkan, glasfönster av Hugo Gehlin som berättar hennes historia.

Där ses hon undervisa barn, vårda sjuka, med helgongloria och träffad av en pil.

Hennes gravsten fanns kvar till 1700-talet, sedan försvann den.

På 1200-talet skedde flera under vid hennes grav som blev välbesökt och det hölls även mässor där. I slutet på 1300-talet hade spelare och sångare börjat med dryckenskap och annat otyg vid hennes grav.

Det beslöts att hennes kvarlevor skulle flyttas till Lunds Domkyrka. Kanske liggger hon begravd i närheten av  sin beskyddare Andreas Sunesen

Magnhild blev aldrig regelrätt helgonförklarad men hon anses ha haft helgonliknande status.

För er som vill läsa mer kommer här en länk där jag hittat ovanstående information

www.magnhild.gamlakort.se

 

 

 

Kateketmöte i Arild

Idag har Sankt Clemens kateketer haft sin traditionella träff innan Intensivundervisningen för barn startar upp.

Fantastiskt väder, ett speciellt lugn infinner sig när man är i Arild, egendomen som ägdes av Oscar och Gisela Trapp  och som idag församlingen äger.

Vi firade mässa i kapellet och därefter åt vi gott.

I den lilla trädgården, dignade äppelträden med frukt.

 

 

Konstnärer i Arild

Målning från Arild, av Gisela Trapp

Arild, av Gisela Trapp

Arild var en av de platser där friluftsmåleriet startade i Sverige. Ett särskilt vackert ljus, himmel och hav och idyllisk natur. I mitten av1800-talet var man intresserad av naturen och nationalromantik. Kullabygden var en utmärkt plats med vild natur och pittoresk bebyggelse.

De flesta konstnärer som kom till Arild hade varit i Paris.

Gustav Cederström, som målade Karl XII:s likfärd han skrev i ”Minnen” :

”Man bodde i Arild ganska snyggt hos kaptener och fiskare samt spisade i den lilla krogen som hölls av ställets celebritet mor Cilla, känd af hög och låg, från kung Oscar och nedåt”

Andra konstnärer var Herman Österlund, Anton Dorph, den danske målaren P.S.Kröyer, Gustav Rydberg, Nils Kreuger, Isaac Grünewald, Prins Eugen m.fl.

Gisela Trapp var starkt påverkad av de målare som vistades i Arild, när hon i sin ungdom målade naturmotiv.

Arild, av Gisela Trapp

Arild, av Gisela Trapp