Sankt Clemens församling i Helsingborg

Den 19 augusti 1928 invigdes Sankt Clemens katolska kyrka i Helsingborg.Efter en regning sommar kom en mycket vacker dag, just när kyrkan skulle invigas. Helsingborgs förste kyrkoherde var Monsignore Assarsson som assisterades bl.a.  av biskop Müller.

1927 fanns bara 7 katolska kyrkor i Sverige, och landet var indelat i 9 församlingar.

Idag finns det 43 församlingar.

Den 25 november fick församlingen en kyrkklocka av konsul Wache i Malmö, en av församlingens välgörare.

Gisela Trapp, som gjorde allt detta möjligt skulle strax påbörja dekoreringen av kyrkorummet. De flesta av dessa målningar kalkades över vid en renovering på 1960-talet.

Här syns några målningar som ännu finns kvar i kyrkans f.d. vapenhus.

Trons År

I Sankt Clemens församling i Helsingborg kommer under hösten 2012 och våren 2012

fader Fermin Landa hålla en kurs i Apologetik.

”Är det förnuftigt att tro?”

”Är det förnuftigt att vara katolik?”

Materialet til kursen är ”Till den kristna trons försvar, Förnuftiga svar på trons grundläggande frågor”. av Peter KRafft @Ronald Tacelli. Catholica förlag

Kursen börjar med Introduktion om Apologetikens natur,styrka och bregränsningar.

Tro och förnuft.

Kursen startar den 20 september för att sedan hällas 1:a och 3:e torsdagen i månaden

kl 18:30-20

Anmälan kan göras till e-post: helsignborg@katolskakyrkan.se

eller fermin.landa@katolskakyrkan.se

Kursen är också öppen för ickekatoliker, som funderar på att konvertera eller är nyfikna på den katolska tron