Thomas Becket

 

 

I Lyngsjö kyrka i Skåne finns en dopfunt från 1100-talet som visar mordet på Thomas Becket, ärkebiskop i Canterbury.

Motivet är unikt i norden.

Thomas Becket var cisterciensermunk som blev ärkebiskop och sedan kom i konflikt med kung Henrik II. Fyra av kungens män dödade honom i katedralen den 29 december 1170 när Thomas var på väg för att fira vesper.

Nyheten om detta mord spreds snabbt över Europa och Thomas blev kanoniserad redan 1173 av påven Alexander III. Hans kvarlevor togs bort från katedralen och brändes  när Henrik VIII brutit med Påven och blivit kyrkans överhuvud.

 

 

 

Den heliga Birgitta av Vadstena

Idag firar vi Den Heliga Birgitta av Vadstena.

Jag passar på att länka till  bloggen ”Sankta Birgitta”

med en intressant artikel om hennes liv av fader Ingvar Fogelqvist

http://sanktabirgitta.wordpress.com/2012/10/07/vi-firar-sankta-birgitta/

Passa på och njut av Gisela Trapps målning av henne i Arilds kapell

 

Aposteln Matteus

Matteus, apostel och evangelist, är Jesu vittne som berättar för  oss om den oerhörda kraft som kan kasta omkull alla våra föreställningar och helt förvandla våra liv.

”Och när Jesus gick vidare därifrån, såg han en man som hette Matteus, sitta vid tullen.

Och han sade till honom: Följ mig.

Då stod han upp och följde honom”      Matt 9:9

Målningen av Caravaggio, ”Matteus kallelse” finns i Rom i San Luigi dei Francesi. Målningen är från slutet av 1500-talet.

Vem som är Matteus på målningen finns det olika uppfattningar om.

Kanske mannen vars ansikte befinner sig i ljuset, eller mannen som inte märkt något utan sitter och räknar sina pengar. Männen runt har alla kommit för att betala tullavgifterna.

Läs mer om detta genom att klicka på nedanstående länk.

http://sv.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=617025

Sankta Magnhild av Fulltofta- Skånes enda kvinnliga helgon?

Sankta Magnhild

Sankta Magnhild

Gisela Trapp har i Arilds Katolska Kapell målat Sankta Magnhild av Fulltofta.

Magnhild levde på 1200-talet i Skåne, hon var känd för sina barmhärtighetsgärningar mot föräldralösa barn, sjuka, fattiga och gamla.

Av någon anledning mördades hon av sin svärdotter.

När man skulle bära hennes kista från Benarp till Fulltofta kyrka, stannade man och vilade vid Hästhaga, 2 km från kyrkan. Här sprang en källa upp som kan beses än idag.

På platsen finns en sten där hennes historia berättas.

Om man fortsätter till Fulltofta kyrka, byggd på 1100-talet finner man inne i kyrkan, glasfönster av Hugo Gehlin som berättar hennes historia.

Där ses hon undervisa barn, vårda sjuka, med helgongloria och träffad av en pil.

Hennes gravsten fanns kvar till 1700-talet, sedan försvann den.

På 1200-talet skedde flera under vid hennes grav som blev välbesökt och det hölls även mässor där. I slutet på 1300-talet hade spelare och sångare börjat med dryckenskap och annat otyg vid hennes grav.

Det beslöts att hennes kvarlevor skulle flyttas till Lunds Domkyrka. Kanske liggger hon begravd i närheten av  sin beskyddare Andreas Sunesen

Magnhild blev aldrig regelrätt helgonförklarad men hon anses ha haft helgonliknande status.

För er som vill läsa mer kommer här en länk där jag hittat ovanstående information

www.magnhild.gamlakort.se

 

 

 

Johannes Döparen

Målning av Gisela Trapp ”Johannes Döparen”

På målningen ses Johannes Döparen, runt hans högra arm är virat ett band med texten ”Ecce Agnus Dei” och i hans vänstra hand en gyllene kula med lammet och korsest.

Bakom honom syns Öresund, och enligt min mening ”Johannes Baptista”, en av de främsta gotiska kyrkorna i Skåne, som låg i Landskrona och revs på 1780-talet.

Kyrkan var nästan lika stor som Lunds Domkyrka.

Landskrona grundades av Erik av Pommern, 1413. Han grundade också ett manligt Karmeliterkloster som försvann i samband med reformationen.

Under honom står AD   1484

Så om någon har en idé eller tanke om detta årtal, skriv gärna om detta.

Erik av Pommern dog 1459, kanske kyrkan var klar 1484, eller föreställer bilden en annan stad?

 

 

 

 

Sankt Eskil

Den 12 juni var det Sankt Eskils dag. Ett svenskt helgon och Södermanslands skyddshelgon. Eskil lär ha lämnat England tillsammans med Sigfrid i slutet på 1000-talet för att missionera i Sverige, där kung Inge den äldre regerade.

Kung Inge fördrevs och BlotSven styrde. Han införde de gamla hedniska traditionerna. Vid en Blotfest ställde sig Eskil upp och höll en straffpredikan och bad om ett under.

En våldsam snö och hagelstorm förstörde offeraltaret. I vrede stenade man Eskil.

Vid hans hem i Tuna rann en källa upp. Orten kallades därefter för Eskiltuna.

Sankt Eskil framställs som biskop med mitra och ahns attribut är tre stenar

Gisela Trapp har målat Sankt Eskil.

Sankt Antonius av Padova

Idag firas Sankt Antonius av Padova, det mest avhållna helgonet i världen.

I Padova finns Sant Antonius basilika.

Den skymtar i bakgrunden. I Padova finns målningar av Giotto, ett universitet som grundades 1222, ett av världens äldsta universitet, med idag 13 fakulteter.

Kända personer som studerat eller undervisat är Gallilei och Kopernikus.

Botaniska Trädgården ”Orto Botanico” är med på Unescos världsarvslista

Giotto, målare, skulptur och arkitekt, har målat fresker i Santa Maria dell’Arena i Padova.

En omtyckt bön till Sankt Antonius av Padova

Helige Antonius, du är ett av de omtänksammaste av alla helgon, din brinnande kärlek till Gud, din upphöjda dygd, och din stora barmhärtighet mot allt skapat, gjorde dig värdig här på jorden att äga upphöjda, mirakulösa krafter. Mirakler väntade på ditt ord, och det ordet var du alltid redo att uttala så fort någon i nöd bad dig om det. Den ängsliga bönen från en bitter prövad riktades aldrig förgäves till dig. Till de sjuka gav du hälsan tillbaka, du återfann det som var förlorat. De av sorg drabbade blev föremål för din ömma medkänsla – även de döda återgav du livet när det sårade hjärtat ropade till dig ur djupet av sin ångest. Ingenting var omöjligt för dig på jorden, utom att inte ha medlidande med dem som lider av sorg och smärta. Uppmuntrad av denna tanke och övertygad om din mäktiga förbön, böjer jag här knä inför din heliga bild, och med förtröstan bönfaller jag dig att hjälpa mig med (nämn böneintention). Kanske krävs det ett mirakel för att bönhöra mig. Men även om det skulle behövas, är inte du miraklernas Helgon, du som på jorden endast behövde tala och de mäktigaste under skedde? Milde och älskade Helige Antonius, du vilkens hjärta var full av mänskligt deltagande, viska min bön i Jesusbarnets öra, Han som älskade att bäras i din famn. Ett ord från dig och min bön blir hörd. Uttala detta ord och mitt tacksamma hjärta kommer alltid att tillhöra dig. Amen.