Alla själars dag

Firandet av Alla själars dag går tillbaka till medeltiden och klostret i Cluny.
Tidigt i kyrkans historia skrev de kristna ner namnen på sina avlidna i ditpyker, en sorts anteckningsbok. På 500-talet införde Benediktinerorden en minnesdag för de avlidna som firades i samband med pingsten.
På 900-talet instiftade troligen abbot Odo i klostret i Cluny, dagen .

Odo de Cluny var en fransk benediktinermunk, musikteoretiker, kompositör och körledare i klostret.Han har skrivit tolv antifoner till ära för den helige Martin. Tidigare har man tillskrivit honom tre musikteoretiska verk om tonintervall,tonskalor,monokord och orgelpipor. (Wikipedia).

Santa Maria Maggiore

Idag firas invigningen av Santa Maria Maggiore i Rom. Bland de 80 Mariakyrkorna i Rom är Santa Maria Maggiore den största. Den är också en av de fyra patriarkkyrkorna och en av de sju pilgrimskyrkorna. Här har den dagliga mässan genomförsta i oavbruten följd sedan 400-talet.

Legenden berättar att Maria uppenbarade sig för Påve Liberius och patriciern Johannes, natten till den 5 augusti 352. Maria gav dem i uppdrag att bygga en kyrka där det skulle falla snö nästa morgon.

Den 5 augusti föll det snö på Esqilinkullen och där bestämde man att bygga en kyrka.

Kyrkan har byggts till genom århundraden Kampanilen är från 1300-talet Det gyllene kasettttaket med det första guldet från Amerika kom till i slutet av 1400-talet-början av 1500-talet.


Sidokapell och utbyggnader för prelaterna kom under 1500-1700-talet.

 

Påven Fransiskus besökte tidigt på morgonen, den första dagen som påve, Santa Maria Maggiore för enskild bön, han hade blommor med sig. Han har också i ett tal nämnt att han ber att Maria ska beskydda Rom.

 

 

 

Aposteln Matteus

Matteus, apostel och evangelist, är Jesu vittne som berättar för  oss om den oerhörda kraft som kan kasta omkull alla våra föreställningar och helt förvandla våra liv.

”Och när Jesus gick vidare därifrån, såg han en man som hette Matteus, sitta vid tullen.

Och han sade till honom: Följ mig.

Då stod han upp och följde honom”      Matt 9:9

Målningen av Caravaggio, ”Matteus kallelse” finns i Rom i San Luigi dei Francesi. Målningen är från slutet av 1500-talet.

Vem som är Matteus på målningen finns det olika uppfattningar om.

Kanske mannen vars ansikte befinner sig i ljuset, eller mannen som inte märkt något utan sitter och räknar sina pengar. Männen runt har alla kommit för att betala tullavgifterna.

Läs mer om detta genom att klicka på nedanstående länk.

http://sv.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=617025

Sankt Eskil

Den 12 juni var det Sankt Eskils dag. Ett svenskt helgon och Södermanslands skyddshelgon. Eskil lär ha lämnat England tillsammans med Sigfrid i slutet på 1000-talet för att missionera i Sverige, där kung Inge den äldre regerade.

Kung Inge fördrevs och BlotSven styrde. Han införde de gamla hedniska traditionerna. Vid en Blotfest ställde sig Eskil upp och höll en straffpredikan och bad om ett under.

En våldsam snö och hagelstorm förstörde offeraltaret. I vrede stenade man Eskil.

Vid hans hem i Tuna rann en källa upp. Orten kallades därefter för Eskiltuna.

Sankt Eskil framställs som biskop med mitra och ahns attribut är tre stenar

Gisela Trapp har målat Sankt Eskil.

Sankt Antonius av Padova

Idag firas Sankt Antonius av Padova, det mest avhållna helgonet i världen.

I Padova finns Sant Antonius basilika.

Den skymtar i bakgrunden. I Padova finns målningar av Giotto, ett universitet som grundades 1222, ett av världens äldsta universitet, med idag 13 fakulteter.

Kända personer som studerat eller undervisat är Gallilei och Kopernikus.

Botaniska Trädgården ”Orto Botanico” är med på Unescos världsarvslista

Giotto, målare, skulptur och arkitekt, har målat fresker i Santa Maria dell’Arena i Padova.

En omtyckt bön till Sankt Antonius av Padova

Helige Antonius, du är ett av de omtänksammaste av alla helgon, din brinnande kärlek till Gud, din upphöjda dygd, och din stora barmhärtighet mot allt skapat, gjorde dig värdig här på jorden att äga upphöjda, mirakulösa krafter. Mirakler väntade på ditt ord, och det ordet var du alltid redo att uttala så fort någon i nöd bad dig om det. Den ängsliga bönen från en bitter prövad riktades aldrig förgäves till dig. Till de sjuka gav du hälsan tillbaka, du återfann det som var förlorat. De av sorg drabbade blev föremål för din ömma medkänsla – även de döda återgav du livet när det sårade hjärtat ropade till dig ur djupet av sin ångest. Ingenting var omöjligt för dig på jorden, utom att inte ha medlidande med dem som lider av sorg och smärta. Uppmuntrad av denna tanke och övertygad om din mäktiga förbön, böjer jag här knä inför din heliga bild, och med förtröstan bönfaller jag dig att hjälpa mig med (nämn böneintention). Kanske krävs det ett mirakel för att bönhöra mig. Men även om det skulle behövas, är inte du miraklernas Helgon, du som på jorden endast behövde tala och de mäktigaste under skedde? Milde och älskade Helige Antonius, du vilkens hjärta var full av mänskligt deltagande, viska min bön i Jesusbarnets öra, Han som älskade att bäras i din famn. Ett ord från dig och min bön blir hörd. Uttala detta ord och mitt tacksamma hjärta kommer alltid att tillhöra dig. Amen.