Barbara Brahe


Barbara Brahe levde på 1400-talet och hon var en av det danska rikets förnämsta damer. Hon blev änka 1461 efter riksrådet Stig Olufsen Krognos till Bollerup och Krapperup.Hon styrde under den tid hennes son var minderårig, över familjens ägor som sträckte sig runt Kullabygden och på Österlen. 1475 gjorde hon en pilgrimsresa till Rom där hon mottogs av påven Sixtus IV och överlämnade en böneskrift.
Denna händelse har Gisela Trapp avbildat i det lilla katolska kapellet i Arild.

 

Påven Benediktus XVI – 85 år

 Idag den 16 april fyller vår Påve Benediktus XVI 85 år
Bön för påven 

Fader, till Petrus efterträdare har du utvalt din tjänare Benedictus XVI som herde för din hjord. Låt honom styrka sina bröder och låt hela kyrka bli ett i kärlekens gemenskap kring honom, så att världen kan tro på Jesus Kristus, allas Herde och Herre, som lever och råder i evighet. Amen