En sagolik skola-

På Valdemarsudde visas fram till den 21  maj en utställning om folkskolan som fyller 175 år. Här deltar Gisela Henckel-Trapp med en illustration till tidskriften Jultomten 1922.

Illustrationen visar Erik den Heliges fana.

Det är Lärarstiftelsen som skapat en vandringsutställning ”En sagolik skola”
https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning/2017/en-sagolik-skola-folkskolan-175-ar/

I samband med En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också en fortbildningsdag för bildlärare, temakvällar, föreläsningar, dramatiseringar och debatter med Sveriges mest tongivande debattörer om bilden och konstens roll i dagens och morgondagens skola. 

Turnéplan 
2017
Prins Eugens Waldemarsudde – 11 mars – 21 maj
Kalmar läns museum – 3 juni – 8 oktober
Regionmuseet Kristianstad – 22 oktober – 14 januari
2018
Malmö museer – 27 januari – 22 april
Västerbottens museum, Umeå – 6 maj – 26 augusti
Dalarnas museum, Falun – 8 september – 2 december
Värmlands museum, Karlstad – 15 december – 24 mars 2019
2019
Jämtli, Östersund – 7 april – 25 augusti

I samband med En sagolik skola – Folkskolan 175 år arrangeras också en fortbildningsdag för bildlärare, temakvällar, föreläsningar, dramatiseringar och debatter med Sveriges mest tongivande debattörer om bilden och konstens roll i dagens och morgondagens skola. 

 

”om mig är ingenting att säga”

Så här rescenseras boken av Ingela Frid i Katolskt Magasin nr 12

Författare: Birgitta Jönsson
Titel: Gisela Trapp …om mig är ingenting att säga…
Förlag: Catholica förlag
Biografi

Huvudpersonens citat, som utgör bokens underrubrik, stämmer inte. Birgitta Jönsson har mycket att säga om den skånska konstnären Gisela Trapp som konverterade, lät bygga ett katolskt kapell i sitt sommarparadis Arild och blev mest känd för helsingborgarna för sin och maken Oscars donation av egendomen Fredriksdal, idag en del av den skånska regionala museiorganisationen.

Mötet med Gisela Trapp, född Henckel 1873, är ett möte med en annan värld och en annan tid. Birgitta Jönsson tecknar ett porträtt av en egensinnig och originell kvinna. Gisela föddes i en socialt privilegierad familj men utmanade sin omgivning, tänjde på gränserna både som människa och konstnär. Med den betydligt äldre konsul Oscar Trapp kom kärleken in i hennes liv. Under Giselas många år som änka utvecklades hennes konstnärskap samtidigt som hon privat slöt sig allt mer. Hon kände stark samhörighet med den katolska medeltiden och det tar sig uttryck i hennes konst. Bokens avsnitt om konstnärskapet är rikt illustrerat av Trapps egna verk.

Att fullödigt beskriva en komplex konstnärspersonlighet och ett mångfacetterat liv i en skrift på runt 100 sidor är omöjligt, men med Birgitta Jönssons skrift har katoliken och konstnären Gisela Trapp kommit oss ett stort steg närmare. 

Ingela Frid

 

Boken finns att beställa via förlaget GAudete, att köpa på Killbergs bokhandel Helsingborg, att låna på biblioteken i Helsingborg, att köpa på Kulturmagasinet Fredriksdal Helsingborg

Gisela Trapps konstnärliga utbildning och influenser i hennes måleri

Gisela Trapp var 17 år när hon reste till Stockholm för att utbilda sig till bildkonstnär. Hon skulle utbildas vid Konstakademin för Elisabeth Keyser. Elisabeth Keyser som studerat på Konstakademien i Stockholm redan 1874-1878 var porträttmålare och vistades i Paris 1878-1889 och studerade för Léon Bonat.(porträttmålare)  1890-1906 drev hon en målarskola i Stockholm.

Elisabeth Keyser arrangerade målarskola i Arild om sommaren och Gisela var den del av konstnärskolonin omkring år 1900.

Giselas föräldrar ville ha sin dotter närmre och därför fick hon sin utbildning i Köpenhamn som privatelev hos Niels Pedersen Mols från mitten av 1890-talet.

Niels Pederson Mols född 1859 i Danmark var utbildad vid Kosntakademien i Köpenhamn.
Han utvecklades till Danmarks främste djurmålare, av djur i dansk natur. Han var även porträttmålare.

Vallpojke med får. Målning av Gisela Trapp

 

Under 1890-talet präglades konst och arkitektur av Arts and Crafts-rörelsen, de brittiska prerafaeliterna. Det var symbolfyllda rörelser som var inspirerad av högmedeltid och ungrenässans

Målning Gisela Trapp

Arild upptäcktes under 1850-talet som en målerisk och pittoresk plats bland bl. J.C.Dahl och Adolf Tidemand och de danska målarna C.F.Sörensen, Peter Raadsig m.fl.

Kullen med sina klippfall och dramatiska raviner passade bra in den romantiska tiden.

Kullaberg Målning av Gisela Trapp

1880 och framåt kom konstnärer som P.S. Kröyer, Peter Tom Petersen m.fl. Det var både symbolister och impressionister som samlades och Gisela Trapp tog intryck av dem alla.

 

Gisela Trapp och Helsingborgs stadsvapen

Helsingborgs Stadsvapen bärs av ett helgon på denna målning av Gisela Trapp, från 1919.

Oscar och Gisela Trapp var båda kulturellt och historiskt intresserade.
Genom arkivforskningar i Köpenhamn lyckades Oscar Trapp återfinna den äldsta avbildningen av Helsingborgs medeltida vapen. Han verkade får att detta stadsvapen skulle bli officiellt. 1916 beslöt stadsfullmäktige att denna version av stadsvapnet skulle användas. Gisela hade målat en tavla av vapnet som stod i ett bokhandelsfönster i Helsingborg.

Så här ser det ut idag